Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Inne ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm) występując, jako Lider Projektu finansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji realizowanego w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej  Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, Typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy (Nabór nr FEMP.08.01-IP.02-009/23) ogłasza otwarty nabór na Partnera/Partnerów zainteresowanego/ych wspólną realizacją Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

termin składania ofert: 04.08.2023 r. 
e-mail: wioleta.patola@marr.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert dot. wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach  Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy, współfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr Nabór nr FEMP.08.01-IP.02-009/23.

W związku z przeprowadzonym konkursem na Partnerów do projektu do wspólnego przygotowania i realizacji wybrano następujące podmioty:

1. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA
2. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

Wybrane w konkursie podmioty zostaną odrębnie wezwane do podpisania listu intencyjnego oraz umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu.

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2023-07-14 12:18
  • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
    ostatnia modyfikacja: 2023-08-16 14:57

Ogłoszenie o naborze na partnera projektu - załączniki

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2023-07-14 12:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27581
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-12-19 08:41

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-06-10 14:58

Stopka strony