Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Remont generalny części budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr 449/2 obr. 5 Śródmieście przy ul. K. Kordylewskiego 11 w Krakowie.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.marr.pl, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont generalny części budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr 449/2 obr. 5 Śródmieście przy ul. K. Kordylewskiego 11 w Krakowie”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze oraz na piętrach od IIV w budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie, w zakresie m.in. rozbiórek ścian działowych, budowy nowych ścian, aranżacji pomieszczeń, wykonania nowych posadzek, malowania, wykonania instalacji wentylacji, klimatyzacji, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji niskoprądowych i CCTV wraz z wymianą okien. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji.
Przedmiar w podziale na kondygnacje (parter wraz z piwnicą oraz piętra - od I-szego do IVego - znajduje się w załączniku nr 4 do specyfikacji.
Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://marr.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert 14.07.2021 godz. 12.00

Link do postępowania oraz dokumentacji na platformie eZamawiający
https://marr.ezamawiajacy.pl/pn/marr/demand/notice/public/32495/details

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2021-06-29 11:31
  • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 11:31

Rejestr zmian

  • zmieniono 2021-06-29 11:31 przez Paweł Sendur Redaktor

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 107483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2024-06-10 14:58

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575427
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-06-10 14:58

Stopka strony