Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/19/20/DIZN - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-12-07 godz. 12:35 do czwartek 2020-12-17 godz. 12:00 środa 2020-12-23 godz. 12:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie.
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-07 12:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-12-07
Data końca składania ofert: czwartek 2020-12-17 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/19/20/DIZN
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.marr.pl, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie prac pn. „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie” obejmujących między innymi swym zakresem:
- opracowania projektu budowlanego (na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, która w całości będzie udostępniona wyłonionemu Wykonawcy sporządzającemu dokumentację projektową) zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierającego wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- opracowanie wymaganych branżowych projektów wykonawczych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierających wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- opracowanie wymaganych projektów zagospodarowania terenu, zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierających wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- opracowanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej (Jest to opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót),
- opracowanie branżowych projektów wykonawczych przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych – w przypadku stwierdzenia kolizji,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z określeniem kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień) dla wszystkich branż.
- pełnienie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

  • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data dodania: 2020-12-07 12:34
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575440
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-06-10 14:58

Stopka strony