Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Inne ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Toyota Hilux

OGŁOSZENIE
o sprzedaży samochodu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 11, NIP: 676-005-88-47, KRS 0000033198 (dalej: Sprzedający) informuje o wystawieniu na sprzedaż w trybie przetargu samochodu osobowego:

Toyota Hilux

1. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza pojazdu wynosi 110 000,00 zł brutto (sto dziesięć tysięcy złotych 0/100).

2. Uprawnienia oferenta.
Oferent przed złożeniem oferty ma prawo do oględzin samochodu w siedzibie Spółki, jazdy próbnej, a także sprawdzenia pojazdu w wybranej stacji diagnostycznej lub ASO na terenie Krakowa na własny koszt, po uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym.

Kontakt: p. Irena Kaczorowska, mail: irena.kaczorowska@marr.pl, tel. (+48) 12 617-66-16

3. Wymagania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę (firmy) oferenta,
b) oferowaną cenę,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem pojazdu lub zrezygnował z oględzin pomimo umożliwienia mu tego przez Sprzedającego.

4. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty zakupu należy przesyłać pocztą/kurierem w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Toyota Hilux – oferta zakupu” na adres:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
lub składać na Dzienniku Podawczym Spółki (pok. 112, I p.) w terminie do 23.12.2019 r. do godz. 12:00. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Sprzedającego. Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
5.1 Komisja przetargowa, powołana przez Sprzedającego, wybierze ofertę, która oferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
5.2 W przypadku, gdy złożono kilka ofert w równej wysokości, które powinny zostać uznane za najkorzystniejsze, Sprzedający przeprowadzi dodatkową licytację między składającymi je oferentami.
5.3 Oferty, które nie spełniają wymagań, nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.
5.4 Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie pisemnej po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

6. Pozostałe postanowienia.
6.1 Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
6.2 Przejście własności i wydanie pojazdu nastąpi po zapłacie całej ceny sprzedaży.
6.3 Nie przewiduje się płatności ceny sprzedaży w ratach.
6.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6.5 Oferenci biorą udział w przetargu na własny koszt. Oferentom nie przysługują wobec Sprzedającego żadne roszczenia z tytułu kosztów przygotowania oferty, udziału w przetargu, szkód poniesionych wskutek wyboru innej oferty lub odwołania przetargu.
6.6 Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6.7 Niniejszy przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

WYNIKI

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 11, NIP: 676-005-88-47, KRS 0000033198 informuje, że w związku z brakiem ofert przetarg został nierozstrzygnięty.

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2019-11-28 12:44
 • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 09:13

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Toyota Hilux - ogłoszenie oraz dane pojazdu

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2019-11-28 12:45

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Toyota Hilux - zdjęcia

 • DSC_0177
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:48
 • DSC_0178
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:48
 • DSC_0179
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:48
 • DSC_0180
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:48
 • DSC_0181
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:48
 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2019-11-28 12:47

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Toyota Hilux - zdjęcia cz. II

 • DSC_0182
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:49
 • DSC_0183
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:49
 • DSC_0186
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:49
 • DSC_0188
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:49
 • DSC_0191
  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data publikacji: 2019-11-28 12:49
 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2019-11-28 12:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26973
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-12-19 08:41

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 561364
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-05-20 15:04

Stopka strony