Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

„Naprawa i wymiana oświetlenia w hali 3 część B zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie oraz części oświetlenia na placach manewrowych.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.marr.pl, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Naprawa i wymiana oświetlenia w hali 3 część B zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie oraz części oświetlenia na placach manewrowych".

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac polegających na wymianie systemu oświetlenia w hali produkcyjnej 3 część B oraz naprawie i wymianie części oświetlenia na placach manewrowych zlokalizowanych na terenie Business Park przy ul. Nad Drwina 10 w Krakowie Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięczne j gwarancji na wykonane prace i zainstalowane urządzenia, stanowiące przedmiot umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://marr.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert: 22.10.2021 r. do godz. 12.00

Link do postępowania na platformie eZamawiający:
https://marr.ezamawiajacy.pl/pn/marr/demand/notice/public/41986/details

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniu 15 i 18 października 2021 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2021-10-14 13:53
  • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-18 13:44

„Naprawa i wymiana oświetlenia w hali 3 część B zlokalizowanej na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie oraz części oświetlenia na placach manewrowych. - załączniki

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2021-10-14 13:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 115614
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2024-06-24 15:11

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 599295
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-07-12 09:22

Stopka strony