Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Utrzymanie czystości w budynkach oraz terenów zewnętrznych nieruchomości Business Park Nad Drwiną przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie oraz utrzymanie czystości w budynku biurowym oraz terenu przyległego do budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie”.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11,31-542 Kraków, www.marr.pl na rzecz i w imieniu:
1) Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000033198, NIP 676-005-88-47, REGON 350239017,
2) Biura Rozwoju Krakowa Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11 (31-547) Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847125, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-102-15-62, REGON: 350840298
zwani w dalszej części „Zamawiającym”. Zamawiający zapraszają do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości w budynkach oraz terenów zewnętrznych nieruchomości Business Park Nad Drwiną przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie oraz utrzymanie czystości w budynku biurowym oraz terenu przyległego do budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://marr.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert: 10.11.2021 roku do godz. 12.00

Link do postępowania na platformie eZamawiający:
https://marr.ezamawiajacy.pl/pn/marr/demand/notice/public/43690/details

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2021-11-02 12:43

Utrzymanie czystości w budynkach oraz terenów zewnętrznych nieruchomości Business Park Nad Drwiną przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie oraz utrzymanie czystości w budynku biurowym oraz terenu przyległego do budynku przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie”. - załączniki

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2021-11-02 12:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 103132
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2024-05-22 12:37

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 562294
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-05-22 12:37

Stopka strony