Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Szkolenia wprowadzające w zakresie stosowania metodyk zwinnych agile, scrum dostosowanych do specyfiki Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.marr.pl, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Szkolenia wprowadzające w zakresie stosowania metodyk zwinnych agile, scrum dostosowanych do specyfiki Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi szkoleniowej: „Szkolenia wprowadzające w zakresie stosowania metodyk zwinnych agile, scrum dostosowanych do specyfiki Jednostek Samorządu Terytorialnego” polegające na:
a) Formuła on-line na platformie ZOOM (lub odpowiedniku) – audio, video, współdzielenie dokumentu, chat, powiększanie prezentowanych treści, nagrywanie szkoleń.
b) 2-dniowe szkolenia w języku polskim obejmujące 12 godzin zegarowych zajęć tj. 6 godzin pierwszego dnia i 6 godzin drugiego dnia.
c) Zajęcia w formie wykładów (dzień pierwszy) oraz ćwiczeń praktycznych (dzień drugi).
d) Po zakończeniu części teoretycznej i warsztatowej odbywa się egzamin certyfikujący (drugiego dnia) i zostanie przeprowadzona ankieta oceniająca jakość usług szkoleniowych.
e) Jedno szkolenie przeznaczone dla grupy (liczba słuchaczy w trakcie usługi szkoleniowej) – max 24 osób.
f) Ilość grup szkoleniowych – 10.
g) Minimalna ilość grup szkoleniowych – 6, przy czym minimalna liczba uczestników będzie wówczas wynosić 120 osób. Zamawiający zastrzega, że liczba usług szkoleniowych realizowanych w ramach Umowy może ulec zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://marr.ezamawiajacy.pl
Termin składania ofert: 18.11.2021 r., godz. 12:00

Link do postępowania na platformie eZamawiający:
https://marr.ezamawiajacy.pl/pn/marr/demand/notice/public/43686/details

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający inforumuje, że przedłuża termin składania ofert do 18.11.2021 r. do godz. 12:00.

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2021-11-02 12:25
  • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-08 15:11

Rejestr zmian

  • zmieniono 2021-11-08 15:11 przez Paweł Sendur Redaktor

Szkolenia wprowadzające w zakresie stosowania metodyk zwinnych agile, scrum dostosowanych do specyfiki Jednostek Samorządu Terytorialnego. - załączniki

  • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data publikacji: 2021-11-02 12:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 103140
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2024-05-22 12:37

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 562313
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-05-22 12:37

Stopka strony