Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Przeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych/naprawy podręcznego sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.marr.pl, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na "Przeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych/naprawy podręcznego sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie".

Przedmiot zamówienia stanowią usługi związane z przeprowadzaniem przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych/naprawy podręcznego sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie (kody CPV: 50413100-4, 50413000-3, 50413200-5, 50610000-4, 50700000-2, 51700000-9, 75251110-4) i jest realizowany w podziale na części szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym.

termin składania ofert: 06.10.2023 r. do godz. 12.00
e-mail: lukasz.glinski@marr.pl

INFORMACJA O WYNIKU

Kraków, dnia 24/10/2023 roku

Informacja dot. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z publikacją na BIP na: Przeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych/naprawy podręcznego sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający uznał za najkorzystniejsze oferty:

1. w część 1, 3, 4, 5 zamówienia – złożoną przez Małopolski Ośrodek Ochrony Przeciwpożarowej „Inter – Poż” sp. z o.o.
2. w część 2 zamówienia – złożoną przez Fire Solution-Grzegorz Ożóg.

Kraków, dnia 30/10/2023 roku

Informacja dot. zapytania ofertowego z publikacją na BIP w części 2 zamówienia na: Przeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych/naprawy podręcznego sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie.

W związku z odmową podpisania umowy w części 2 zamówienia przez Fire Solution – Grzegorz Ożóg, w tym przekazaną w dn. 30.10.2023r. informacją skutkującą nie spełnieniem warunków udziału w postepowaniu niniejszym informuje się o wyborze w części 2 zamówienia oferty kolejnej złożonej przez Supober sp. z o.o.

  • opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
    data publikacji: 2023-09-21 13:21
  • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
    ostatnia modyfikacja: 2023-10-30 13:39

Przeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych/naprawy podręcznego sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie - załączniki

  • opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
    data publikacji: 2023-09-21 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43333
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-10-30 13:39

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 542193
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-11 14:38

Stopka strony