Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/05/19/DIZN ZP/05/19/DIZN - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2019-05-13 do wtorek 2019-05-21 godz. 12:00 piątek 2019-05-24 godz. 12:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usługa całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-13
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-05-13
Data końca składania ofert: wtorek 2019-05-21 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/05/19/DIZN
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości MARR Business Park położonej w Krakowie przy ul. Nad Drwiną 10 wraz z dostawą, montażem i serwisem w trakcie trwania umowy szlabanu sterowanego elektrycznie oraz systemu kontroli pracy (tzn. ok. 20 punktów kontrolnych wraz z czytnikiem oraz oprogramowaniem instalowanym w komputerze klasy PC) szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do specyfikacji.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2019-05-13 14:26
Załączniki:
Zmiana terminu składania ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-20 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2019-05-24 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/05/19/DIZN
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) w związku z licznymi zapytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 24 maja 2019 roku, godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2019 roku o godz. 12:15.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2019-05-20 14:53
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania oferentów
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-21 14:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 17 maja 2019 roku wpłynęły zapytania do  postępowania na „Usługę całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 tj. ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2019-05-21 14:09
 • zmodyfikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 14:13
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-24 14:00
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Usługę całodobowej ochrony nieruchomości Business Park Nad Drwiną położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2019-05-24 13:59
Załączniki:
Informacja wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-24 14:10
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ - Informację dotyczącą przynależności kapitałowej.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2019-05-24 14:05
Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-28 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów
ul. Torowa 33
32-050 Skawina

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2019-05-28 14:53
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. +48 12 617 66 01
fax: +48 12 617 66 66
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 66995
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 07:32

Stopka strony