Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/05/20/BS - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zakup samochodów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ich ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
data opublikowania zdarzenia: 2020-02-24 13:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-02-24
Data końca składania ofert: piątek 2020-03-06 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/05/20/BS
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup w ramach umowy sprzedaży samochodów wraz z wyposażeniem szczegółowo opisanych w załącznikach nr 1a i 1b do specyfikacji „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1/ część 2” dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ich ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zamówienie podzielono na dwie odrębne części:
część I – zakup 1 szt. samochodu osobowego miejskiego typu hatchback oraz jego ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.
część II – zakup 1 szt. samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz jego ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obydwie części przetargu.

Termin składania ofert: 06.03.2020 roku godz. 12.00.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-02-24 13:03
 • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 13:05
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-02 14:48
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - dalej: Zamawiający - informuje, że w dniach 25, 26 i 28 lutego 2020 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-03-02 14:48
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-06 13:28
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dniu 06.03.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup samochodów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ich ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance”.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-03-06 13:26
 • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-06 13:27
Załączniki:
Unieważnienie cz. II - samochód dostawczy
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-11 14:08
Typ zdarzenia: unieważnienie częściowe
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o unieważnieniu części II przedmiotowego postępowania - zakup 1 szt. samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz jego ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance - z uwagi na to, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-03-11 14:08
Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-13 14:26
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny ofert złożonych w części 1 przedmiotowego postępowania „Zakup 1 szt. samochodu osobowego miejskiego typu hatchback oraz jego ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

TANDEM Sp. z o.o.
Ul. Czeladzka 67
42-500 Będzin

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-03-13 14:25
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 599325
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-07-12 09:22

Stopka strony