Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/19/20/DIZN - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-12-07 godz. 12:35 do czwartek 2020-12-17 godz. 12:00 środa 2020-12-23 godz. 12:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie.
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-07 12:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2020-12-07
Data końca składania ofert: czwartek 2020-12-17 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/19/20/DIZN
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.marr.pl, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie prac pn. „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie” obejmujących między innymi swym zakresem:
- opracowania projektu budowlanego (na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji, która w całości będzie udostępniona wyłonionemu Wykonawcy sporządzającemu dokumentację projektową) zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierającego wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- opracowanie wymaganych branżowych projektów wykonawczych, zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierających wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- opracowanie wymaganych projektów zagospodarowania terenu, zgodnie z wymaganiami obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zawierających wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
- opracowanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej (Jest to opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót),
- opracowanie branżowych projektów wykonawczych przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych – w przypadku stwierdzenia kolizji,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z określeniem kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień) dla wszystkich branż.
- pełnienie nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-12-07 12:34
Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i odpowiedzi na zapytania
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-15 14:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2020-12-23 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 11 grudnia 2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 23.12.2020 r. do godz. 12:00.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-12-15 14:19
Załączniki:
Odpowiedź na zapytanie
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-16 14:32
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-12-16 14:32
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-23 12:49
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że 23.12.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1) oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie”.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-12-23 12:48
Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-15 13:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

Firma Projektowo-Usługowa
PROJEKT EXTREME
ul. Felińskiego 17A/27
31-236 Kraków

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2021-01-15 13:35
Załączniki:
 • wyniki-bip.pdf117.29kB
  • załącznik opublikował: Paweł Sendur Redaktor
   data dodania: 2021-01-15 13:35
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 599339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-07-12 09:22

Stopka strony