Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Dostarczenie, montaż i uruchomieniu fabrycznie nowego elektronicznego systemu pobierania opłat na terenie parkingu przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na „Dostarczenie, montaż i uruchomieniu fabrycznie nowego elektronicznego systemu pobierania opłat na terenie parkingu przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.”

Zakres usługi obejmuje:
a. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, (roboty pomiarowe, demontaż oznakowań, urządzeń, budki, poszczególnych elementów systemu parkingowego). Istniejący system ( zdjęcie nr 2) złożony z pomieszczenia obsługi parkingu, szlabanu wjazdowego, szlabanu wyjazdowego należy zdemontować w sposób zachowujący jego sprawność i funkcjonalność (bez dewastacji, uszkodzeń) i złożyć w wyznaczonym miejscu;
b. Wykonanie robót brukarskich koniecznych po demontażu urządzeń, budki parkingowej oraz wykonaniu podłączeń instalacji zewnętrznych, pętli indukcyjnych.
c. Roboty elektryczne, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym przebudowa sieci elektroenergetycznej nn oraz przebudowa kanalizacji kablowej. Na długości do 5m należy wykonać zasilanie kasy. Podłączenie do instalacji elektrycznej zasilającej pylon reklamowy ( zdjęcie nr 1) znajdującej się pod kostką brukową.
Należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę podziemną np. pętle indukcyjne, po sprawdzeniu przydatności i sprawności, tak aby do minimum ograniczyć konieczność ingerencji w nawierzchnię drogi i/lub parkingu;
d. Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego systemu parkingowego;
e. Przeprowadzenie przeszkolenia, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji systemu parkingowego, potwierdzonego protokołem z podpisami osób przeszkolonych.
f. Dokonywanie nieodpłatnych przeglądów, konserwacji oraz napraw w okresie gwarancji;
g. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, obejmującej wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy i rysunki, instrukcje, itd.

termin składania ofert: 19.11.2020 roku do godz. 12:00
e-mail: wladyslaw.harasimowicz@marr.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań od Wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający publikuje ich treść wraz z odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań od Wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający publikuje ich treść wraz z odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3

Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań od Wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający publikuje ich treść wraz z odpowiedziami.
Jednocześnie MARR S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do 19.11.2020 r. do godz. 12:00

OGŁOSZENIE WYNIKU

Informujemy, że w wyniku porównania ofert przesłanych na wykonanie zadania pn. „Zakup, montaż i uruchomienie elektronicznego systemu pobierania opłat na terenie parkingu przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie” najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma 

Wama Soft Sp. z o.o.
ul. Trylińskiego 10
10-683 Olsztyn

PONOWNE OGŁOSZENIE WYNIKU
z powodu wycofania oferty

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie informuje, że w dniu 25 listopada 2020 roku firma WAMA SOFT z siedzibą w Olsztynie (10-683) przy ul. Trylińskiego 10 wycofała swoją ofertę, która została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający informuje, że dokonuje wyboru kolejnej oferty spośród pozostałych ofert zakwalifikowanych, tj. złożonej przez

PPHU Dejw Dawid Biernat
Łososina Górna 91
34-600 Limanowa

 

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2020-11-09 13:00
 • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 16:09

Rejestr zmian

 • zmieniono 2020-11-12 11:27 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-12 11:28 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-13 13:07 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-17 13:12 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-23 14:52 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-23 14:53 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-23 14:55 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-23 14:56 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-25 16:07 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-25 16:08 przez Paweł Sendur Redaktor
 • zmieniono 2020-11-25 16:09 przez Paweł Sendur Redaktor

Dostarczenie, montaż i uruchomieniu fabrycznie nowego elektronicznego systemu pobierania opłat na terenie parkingu przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. - załączniki

 • opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data publikacji: 2020-11-09 13:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 135889
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2023-09-21 13:23

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575460
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-06-10 14:58

Stopka strony