Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/11/20/BS - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usługa całodobowej ochrony nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie.
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-04 13:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-06-04
Data końca składania ofert: piątek 2020-06-19 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/11/20/BS
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000033198, NIP 676-005-88-47, REGON 350239017,
oraz
Biuro Rozwoju Krakowa S.A. z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000032251, NIP 676-10-21-562, REGON 350840298
zwane w dalszej części „Zamawiającym”, zapraszają do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę całodobowej ochrony nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie budynku biurowego położonego przy ul. Kordylewskiego 11 wraz z jego najbliższym otoczeniem przy wykorzystaniu istniejącego monitoringu zewnętrznego, wewnętrznego nieruchomości oraz patrolów pieszych wykonywanych w godzinach między 20:00 a 6:00 rano następnego dnia, opisanym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-06-04 13:40
 • zmodyfikował: Paweł Sendur Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 13:42
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania oferentów
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-15 15:12
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniach 5 czerwca 2020 r., 9 czerwca 2020 r. oraz 10 czerwca 2020 r. wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2020-06-15 15:04
 • zmodyfikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-15 15:09
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-19 14:59
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że 19.06.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Usługę całodobowej ochrony nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Kraków”.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-06-19 14:58
Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-02 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu „Usługę całodobowej ochrony nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

MEMLING SECURITY Sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 309
80-309 Gdańsk

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2020-07-02 14:41
 • zmodyfikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 14:41
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 544860
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-04-15 12:01

Stopka strony