Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/13/20/BS - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-24
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-07-24
Data końca składania ofert: piątek 2020-08-07 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/13/20/BS
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków,nr KRS 0000033198 ,zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie."

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-07-24 12:56
Załączniki:
Odpowiedzi na zapytania oferentów
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-30 10:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że w dniu 28.07.2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2020-07-30 09:55
Załączniki:
Zmiana terminu składania ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-04 09:52
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 7 sierpnia 2020 roku, godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2020 roku o godz. 12:15.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2020-08-04 09:45
 • zmodyfikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 09:50
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-07 13:35
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dniu 07.08.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”.

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2020-08-07 13:35
 • zmodyfikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-07 13:37
Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-03 14:17
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. art. 24aa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18
41-940 Piekary Śląskie

 • zdarzenie opublikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  data dodania: 2020-09-03 14:14
 • zmodyfikował: Łukasz Gurtat Redaktor
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-03 14:16
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 599274
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-07-12 09:22

Stopka strony