Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/18/20/BS - zamówienie niesklasyfikowane
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-04 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-12-04
Data końca składania ofert: piątek 2020-12-11 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/18/20/BS
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.bip.marr.pl, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”.

Zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie art. 138o. Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138o ustawy Pzp ma zastosowanie.

  • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
    data dodania: 2020-12-04 15:05
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 575449
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-06-10 14:58

Stopka strony