Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Przetargi / zamówienia

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
ZP/18/20/BS - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od czwartek 2020-11-05 godz. 13:15 do czwartek 2020-11-19 godz. 12:00 środa 2020-11-25 godz. 12:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją remontu części budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr 449/2 obr. 5 Śródmieście przy ul. K. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Termin składania ofert: 19.11.2020 r., godz. 12:00.
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-05 13:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2020-11-05
Data końca składania ofert: czwartek 2020-11-19 godz. 12:00
Oznaczenie: ZP/18/20/BS
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, www.marr.pl, https://bip.marr.pl/, e-mail: biuro@marr.pl zwana w dalszej części „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją remontu części budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr 449/2 obr. 5 Śródmieście przy ul. K. Kordylewskiego 11 w Krakowie.”

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-11-05 13:14
Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-17 11:59
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2020-11-25 godz. 12:00
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 16 listopada 2020 roku wpłynęło zapytanie do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie MARR S.A. informuje o zmianie ogłoszenia oraz przedłuża termin składania ofert do 25.11.2020 r. do godz. 12:00.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-11-17 11:58
Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-19 11:41
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), zmienia treść załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-11-19 11:40
Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-25 13:47
Typ zdarzenia: publikacja protokołu
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w dniu 25.11.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego miała miejsce sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją remontu części budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr 449/2 obr. 5 Śródmieście przy ul. K. Kordylewskiego 11 w Krakowie”.

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-11-25 13:46
Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-15 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

ARP Manecki Sp. z o.o. sp. k.
ul. Wielopole 18b
31-072 Kraków

 • zdarzenie opublikował: Paweł Sendur Redaktor
  data dodania: 2020-12-15 14:01
Załączniki:
[drukuj]

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

BDO: 000334490

NIP 6760058847
REGON 350239017
KRS 0000033198

Dane kontaktowe

tel. +48 12 617 66 00
ePUAP (adres skrytki): /marrsa/SkrytkaESP

Biuro Zarządu MARR S.A.
tel. 12 617 66 01, 12 617 66 02
e-mail: marr@marr.pl, biuro@marr.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 12 617 99 35
e-mail: iod@marr.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 560916
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2024-05-20 15:04

Stopka strony